Past Board Meetings 2023

(in progress)

January 2023 Board Meeting

February  2023 Board Meeting

March 2023 Board Meeting

April 2023 Board Meeting

May 2023

  • Minutes (April)

June 2023 Board Meeting

July 2023 Board Meeting

August 2023 Board Meeting

September 2023 Board Meeting

 

October 2023 Board Meeting

November  2023 Board Meeting

December 2023 Board Meeting